Zakoni in kazni

Zakoni in kazni

Zakoni in kazni
Neustrezen prevoz psa

https://sobotainfo.com/novica/slovenija/prevazate-pasje-ljubljencke-pazljivo-lahko-dobite-kazen/419675

Pasji kakci

https://www.zurnal24.si/slovenija/visje-kazni-za-lastnike-psov-v-ljubljani-250542

Psi na povodcu

https://www.24ur.com/novice/slovenija/je-vas-pes-na-povodcu.html

Psi v gozdu in divjad, ugriz psa

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5afead59f3553/ali-vas-pes-preganja-divjad-po-gozdovih-kazen-1200-evrov

Razno

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/lastniki-psov-kazen-200-evrov-vsi-parki-niso-za-pse-79589

https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/pse-na-povodce-iztrebke-pa-v-vrecke-70406.html

Knjižica VURS-a o odgovornem lastništvu psa

http://www.arhiv.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/PDF/pdf1/VURS_pes10_tisk.pdf

Vprašanja VURS-u oziroma Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter odgovori:
  • Odgovornost lastnika in kako mora biti urejeno dvorišče okoli hiše, da je pes lahko spuščen in lastnik ne odgovarja za poškodbe, povzročene s strani psa, v primeru vstopa tujca, mogoče vlomilca na dvorišče? Oktober 2018

Zakon o zaščiti živali (ZZŽiv, Uradni list RS, 38/2013, UPB-3) določa splošne zahteve za obvladovanje psov, da niso nevarni okolici. V drugem odstavku 11. člena zgoraj omenjeni zakon določa da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici, ter v tretjem odstavku, da morajo skrbniki psov zagotoviti fizično varstvo svojih psov tako, da jih imajo na javnem mestu na povodcu. Pri čemer je javno mesto javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi. Javni kraj je v Zakonu o varstvu javnega reda in miru opredeljen kot vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur. Opustitev fizičnega varstva psa je prekršek, za katerega je zagrožena denarna kazen.

Nevaren pes je po definiciji Zakona o zaščiti živali (Ur.l.RS, št. 38/13, UPB-3) pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človekaali pa pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival. Pes postane nevaren, ko je bilo v uradnem postopku ugotovljeno, da je pes neobvladljiv in/ali kaže napadalno vedenje do človeka, oziroma je bil ugriz evidentiran, dokazan in izvedeni vsi predpisani postopki. Tak pes dobi status nevarnega psaz odločbo uradnega veterinarja v upravnem postopku.

Pes, ki ima status nevarnega psa, mora biti fizično varovan v skladu z 12. členom Zakona o zaščiti živali, ki določa da morajo skrbniki nevarnih psov zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov: – da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, – da so zaprti v pesjaku ali objektu, – da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.  Globa za opustitev fizičnega varstva nevarnega psa znaša za fizično osebo od 800 do 1200 EUR (45. člen, 2. točka).

Za nevarne pse se ne štejejo službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti, psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom, psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi, ter psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen v CRPsi že pred ugrizom.

Matično pravno področje za vprašanje povrnitve škode spada v pravila obligacijskega prava, ki ureja razmerja zasebnega prava. V primeru ugriza psa ni mogoče izključiti odškodninske odgovornosti lastnika psa zaradi morebitnih poškodb  ki jih povzroči pes, ne glede na to kako je urejeno zasebno dvorišče.

V primeru, da gre za nedovoljen vstop v objekt ali na ograjeno zemljišče z enim vhodom, ki je na tem vhodu označeno z opozorilnim znakom, potem se tak pes ne opredeli kot nevaren v upravnem postopku, vendar pa odškodninska odgovornost ni izključena.

  • Potovanje psa na Hrvaško, marec 2012

Nekomercialne premike v EU ureja Uredba (ES) št. 998/2003.

Tako so za vračanje s psom iz Hrvaške v Slovenijo pogoji sledeči:

– pes mora biti označen z mikročipom (označitev je veljavna tudi, če je pes označen samo z jasno čitljivim tetoviranim znamenjem, iz predložene dokumentacije pa je jasno razvidno, da je bila žival tako označena pred 3.7.2011);
– psa mora spremljati EU potni list za hišne živali (v potnem listu morajo biti vpisani vsi podatki o psu in lastniku psa);
– pes mora biti veljavno cepljen proti steklini (cepljenje je veljavno 21. dan po opravljenem prvem cepljenju proti steklini oziroma v kolikor je pes redno v roku cepljen).

Morebitne dodatne informacije v zvezi z nekomercialnimi premiki hišnih živali so dostopne tudi na naši spletni strani VURS:
http://www.vurs.gov.si/si/za_prebivalce_in_pravne_osebe/mednarodne_zadeve/hisne_zivali/potovanje_s_hisnimi_zivalmi/

Nekomercialni premiki hišnih živali iz tretjih držav v EU:   Tabela

Pogoji za nekomercialni premik psa iz Slovenije na Hrvaško so po naših informacijah sledeči:

– pes mora biti označen z mikročipom;
– psa mora spremljati EU potni list za hišne živali;
– pes mora biti veljavno cepljen proti steklini;

Poleg zgoraj navedenih pogojev ima Republika Hrvaška določene restrikcije glede vnosa nevarnih pasem psov na Hrvaško. Sprejeli so nacionalni predpis – “Pravilnik o opasnim psima (Narodne novine 117/08)”. S strani Veterinarske uprave Republike Hrvaške so nas obvestili, da v skladu z 11. členom prej navedenega pravilnika ni dovoljen uvoz, prevoz in začasno bivanje na ozemlju Republike Hrvaške za pse pasem terier – tipa “bull”, ki niso vpisani v register F.C.I. in njihovih križancev.
Za točne informacije oziroma konktretno za vaš primer svetujemo, da se v zvezi s tem obrnete na pristojni veterinarski organ na Hrvaškem. V pomoč vam pripenjam tudi povezavo na spletno stran njihovega Ministrstva za kmetijstvo:
http://www.mps.hr/default.aspx?id=3655

  • Kje lahko spustiš svojega psa, brez da bi s tem kršil zakon? april 2015

Tretji odstavek 11.člena Zakona o zaščiti živali določa:
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu, pri čemer je javno mesto definirano kot javni kraj (kot opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru), razen površin, na katerih ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
Četrti odstavek istega člena pravi:
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za :
-pse na javnih mestih, ki so s predpisom lokalne skupnosti ali s privolitvijo lastnika javnega mesta namenjena sprehajanju in druženju psovter so ustrezno označena in ograjena tako, da je psom onemogočen pobeg;
-lovske pse v času lova v skladu z zakonom, ki ureja lovstvo.

 

 

KDO SMO

PASJI CENTER, OSKRBA IN ŠOLANJE PSOV, SAŠA MULEJ s.p. ,
Tomačevo 30a, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 91791596
Matična številka: 1667939000
IBAN SI56 6100 0001 6143 378,
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
Nismo davčni zavezanci.

KONTAKT

Telefon Saša Mulej: 
031 572 529

Telefon Maja Grundner: 
031 850 611

Email:
info@pasjicenter.si

E-VPIS